பாட்டி வைத்திய முறைப...
  • September 01, 2020

முகத்தை அழகுபடுத்த வீட்டில் ஏராளமான வைத்திய குறிப்புகளை நம் பாட்டி கூறியிருப்பார்கள்....

ஒரே இரவில் முகம் பளி...
  • September 01, 2020

சில பெண்களுக்கு முகத்தை அழகுபடுத்த நேரம் இல்லாமல் இருக்கும். இதற்கு அவர்கள் இரவு நே...

30 வயதிற்கு பின்னரான...
  • September 01, 2020

ஒளிரும் சருமத்திற்காக ஏங்காத பெண்களே கிடையாது. இளமையில் இயற்கையாகவே நம் சருமம் அழகாகவும்,...