பாம்புக்கு பாலும் மு...
  • September 01, 2020

பாம்புக்கு பால் வைப்பது இன்றும் நடந்து வருகின்றது. ஆனால், எதற்காக என்று கேட்டால் யாருக்கும...

இன்றைய ராசி பலன்கள்...
  • September 01, 2020

மீன ராசி அன்பர்களுக்கு இன்றைய நாள் நல்ல நாள் ஆகும். பொருளாதாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் உண்டா...

விரதம் – ஒரு விஞ்ஞான...
  • September 01, 2020

கடவுளுக்காக விரதம் இருபவர்களும், உடல் எடையை குறைக்க விரதம் இருப்பவர்களும் பட்டினி இருந்தால...